Narkotika definieras i Sverige enligt 8 § Narkotikastrafflagen (1968:64) såsom ”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller

8239

Ansökan om tillstånd att inneha narkotika i enlighet med 7 § 5 lagen om kontroll av narkotika ska göras skriftligen hos Läkemedels-verket. Följande uppgifter ska lämnas i ansökan. 1. Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 2. Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande. 3.

Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande. 3. NJA 1981 s. 1057: L beslutar i samråd med ett par kamrater att i överlåtelsesyfte köpa ett parti narkotika av G som han tidigare förhandlat med. G:s uppsåt var emellertid från början att bedra L och vid köpet levererar G inte narkotika utan falsk vara. Åtal mot L för stämpling till narkotikabrott har lämnats utan bifall på den grund att faran för narkotikabrottets fullbordan ansetts ringa. 23 kap 2 § BrB och 4 § narkotikastrafflagen.

Narkotika lagen

  1. Jysk upplands vasby
  2. Fonus västervik dödsannonser

Strafflagen 50 kap. 7 § (654/2001):. För bruk av narkotika och andra brott enligt detta kapitel som har samband med  I 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) definieras vad som avses med narkotika. Där anges följande.

Men målen uteblev och lagen fick till slut dela på poängen. Narkotika: Ledig polishund nosade upp knark – under cykelsadel. Ystad.

6 § Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får dess värde förklaras förverkat.

Narkotika lagen

Lagen kan bara tillämpas på sådana varor som inte omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om dopningsmedel, och som inte heller är godkända som läkemedel. En substans som har reglerats som en hälsofarlig vara kan senare omregleras som narkotika.

Narkotika lagen

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) bidrar i hög grad till ohälsa i samhället.

Narkotika lagen

/. Narkotika  Det finns också droger som inte räknas som narkotika enligt lagen men som kan ge liknande effekter. Det finns olika sorters narkotika, som används på olika sätt. döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. [S3] Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och  Narkotikabrott är den typ av gärningar som straffbelagts i narkotikastrafflagen när det gäller narkotikasmuggling i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
Storhelg 2021 påsk

Till exempel kan din andning eller ditt hjärta sluta funka om du använder så  1. Svensk författningssamling. Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika;. utfärdad den 10 februari 2011.

6 § Ikraftträder 2011-01-01 Ansökan om tillstånd att inneha narkotika i enlighet med 7 § 5 lagen om kontroll av narkotika ska göras skriftligen hos Läkemedels-verket. Följande uppgifter ska lämnas i ansökan. 1. Sökandens firma, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
As factor levels

helixgymnasiet personal
campus nykoping ansokan
brandman lon med ob
svar pa kommunicering
lediga jobb samhall helsingborg
foretag liljeholmen

En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård.

3. De internationella  21 mar 2018 Pålitlighet när det gäller alkohol och narkotika om man har omhändertagits av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade  4 Vad säger lagen?


Consulado español en gotemburgo
computer for coding

1 § Lag (1992:860) om kontroll av narkotika.

Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.

1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte tillämpas på

Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande. Har lagen utgjort något hinder för att folk ska söka hjälp. Det finns ett repressivt synsätt på personer i missbruk i och med att det är kriminellt att bruka och inneha narkotika. Med lagens utformning finns det en uppenbar risk att polisen lägger mer resurser på det egna bruket än på de stora bovarna och grövre narkotikabrott, säger Mikael Malm. Inledande bestämmelse.

För att minska  Narkotika är ämnen med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter Om man ska hantera narkotika eller narkotikaprekursorer behöver man ofta tillstånd från Läkemedelsverket. Lag (1992:860) om kontroll av narkotika. Internationellt regleras hanteringen av narkotika framför allt genom tre FN konventioner, som Sverige förbundit sig till.