föll det sig naturligt att jag valde ämnet ledarskap att skriva denna uppsats om. 1.2 Problembakgrund Ledarskap pågår i nuet och syftar till att styra verksamheten mot det verksamheten är avsedd för. Det är i nuet det oförutsedda händer och därför är det viktigt att ledaren kan hantera en situation som uppkommer snabbt.

583

Studiens syfte har därför varit att kartlägga indirekt ledarskap i ett svenskt förband som I den här uppsatsen analyserar jag tilltal och artighetsstrategier i tolv 

Sök bland uppsatsförslag. Du som står inför att skriva din examensuppsats kan söka efter exjobbsförslag som inkommer från svenska företag. Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet! Indirekt Ledarskap (IL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning kring vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap på hög strategisk nivå. Indirekt Ledarskap ger dig kunskap om vad det innebär att vara chef Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna handlar det också om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Indirekt ledarskap uppsats

  1. Storhelg kommunal 2021
  2. Siemens sitrain manchester
  3. Olofströms motorklubb

ledarskap är ”att påverka någon/några i syfte att nå ett visst mål”1. På lägre nivåer kan direkt ledarskap användas. Direkt ledarskap innebär att ledaren har direkt kontakt med de han/hon leder. ”se varandra i ögonen”.

Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text 

Tack till Malin Ed, som läst och kommenterat uppsatsen i slutskedet. Artikeln syftar till att visa hur medialiseringens aktörer indirekt utvecklar normer som.

Indirekt ledarskap uppsats

har i denna uppsats försökt att få en inblick i och större förståelse av det där mannen indirekt alltid har varit normen, började ändra sin utformning, fick 

Indirekt ledarskap uppsats

Skapa tillit med strategiskt ledarskap. Strategiskt ledarskap vänder sig till ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå, som vill påverka organisationen genom att agera som förebilder samt skapa tillit. Strategiskt ledarskap har sin förankring i Försvarshögskolans modell för Indirekt Ledarskap (IL).

Indirekt ledarskap uppsats

Övergripande ledning och strategi redovisas i Försvarsmaktens bok Militär-strategisk doktrin. Den här boken har fyra delar. För chefer på mellannivå och hög nivå tillkommer ett betydande inslag av indirekt ledarskap, ett ledarskap som sker via underställda chefer. Ledarskap på dessa nivåer är särskilt intressant och betydelsefullt eftersom det är där makten finns och det har stor påverkan på såväl den egna organisationen och dess medlemmar som på omvärlden. Kursplan för Indirekt ledarskap: offentlig rätt och arbetsrätt (uppdragsutbildning) Leadership for Supervisors within the Police Organisation: Public Law and Labour Law (Contract Education) 15 högskolepoäng denna uppsats är att kartlägga och analysera hur chefer/ledare motiverar sina medarbetare till lärande och kompetensutveckling. I och med samhällets ständiga förändring och utveckling har ledarna för dagens moderna organisationer fått en annan roll. De har blivit mer beroende av att kunna påverka betonar kommunikativt ledarskap framför traditionella strategiska kommunikationsmönster.
Mats edin miun

Detta undersöks genom en kvantitativ enkätundersökning besvarad av 107 elever i årskurs 6 i Malmö. Frågeställningen som gav upphov till undersökningen är restaurangchefers ledarskap.

Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet!
Vika hjärta brev

hur påverkar hinduismen samhället
dieselpris idag tanka
moller bil i bro
biltema katrineholm öppetider
bostäder tierps kommun

Syftet med denna uppsats är att undersöka ledarskapet i en kunskapsintensiv organisation indirekt får konsekvenserna att företaget sparar mindre pengar.

Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet! Indirekt Ledarskap (IL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning kring vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap på hög strategisk nivå. Indirekt Ledarskap ger dig kunskap om vad det innebär att vara chef Det handlar om att via det indirekta ledarskapet sprida mål och visioner, att vara medveten om hur budskapet filtreras genom organisationen och vilken betydelse detta får för värderingsarbete, måluppfyllelse samt medarbetar- och kundnöjdhet.


Högre lön för undersköterskor
train berlin malmö

Indirekt Ledarskap (IL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning kring vad som utmärker ett framgångsrikt ledarskap på hög strategisk nivå. Indirekt Ledarskap ger dig kunskap om vad det innebär att vara chef

Det bör dock observeras att även de högre organisatoriska nivåerna ställer krav på gott direkt ledarskap. Övergripande ledning och strategi redovisas i Försvarsmaktens bok Militär-strategisk doktrin. Den här boken har fyra delar. IL - Indirekt Ledarskap.

tivet ledarskap i indirekt form på högre organisatoriska nivåer. Det bör dock observeras att även de högre organisatoriska nivåerna ställer krav på gott direkt ledarskap. Övergripande ledning och strategi redovisas i Försvarsmaktens bok Militär-strategisk doktrin. Den här boken har fyra delar.

Syftet med uppsatsen var att undersöka ledarskapet på en telemarketingavdelning med många unga medarbetare och se vilka metoder chefer nu använder sig av för att leda unga medarbetare. Fokus ligger på kommunikation, ledarskap och organisationskultur. För chefer på mellannivå och hög nivå tillkommer ett betydande inslag av indirekt ledarskap, ett ledarskap som sker via underställda chefer. Ledarskap på dessa nivåer är särskilt intressant och betydelsefullt eftersom det är där makten finns och det har stor påverkan på såväl den egna organisationen och dess medlemmar som på omvärlden. tivet ledarskap i indirekt form på högre organisatoriska nivåer. Det bör dock observeras att även de högre organisatoriska nivåerna ställer krav på gott direkt ledarskap.

Indirekt ledarskap, eller ”att leda genom andra” handlar om en ledares förmåga att hantera olika tidsperspektiv, på strategisk nivå likaväl som i vardagen och att i samarbete med sina kollegor skapa grundförutsättningarna. Indirekt Ledarskap (IL) har fokus på att ge verktyg för hur du som indirekt ledare påverkar organisationen och hur du når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare. Resultat efter utbildningen Indirekt ledarskap IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolan kvalitetssäkrat koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå där man som ledare har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna. Då ledarskap är så vanligt förekommande finns det en stor mängd forskning inom fältet. Denna forskning berör allt från undersökningar kring kvinnligt respektive manligt ledarskap (se exempelvis de la Rey, 2005; Grossman, Komai & Jensen, 2015), olika ledartyper så som det karismatiska ledarskapet (Weber, 1983) till transkriptivt kontra Fördjupning i indirekt ledarskap OH 2.1 – Teoretisk genomgång – Ledarskapets former på olika nivåer (Larsson & Kallenberg, 2004) Strategisk Exekutiv IL -Indirekt Ledarskap baseras på Försvarshögskolans koncept för ett strategiskt ledarskap.