Hållbarhetsmålen By Jakob Gelberg december 5, 2018 januari 10th, 2020 No Comments Globala målen för hållbar utveckling, förkortas ibland som globala målen, hållbarhetsmålen eller SDG från engelskans Sustainable Development Goals , antogs 2015 av FN:s generalförsamling med mål att komma närmre en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen.

5058

Environmental. Global production and consumption have a major impact on our environment. When producing and consuming everything from cars to food, we contribute to climate change, resource depletion, waste, pollution, deforestation and bio-diversity, to name a few examples.

Nr 3. Hälsa och säkerhet är  Vallentuna kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. Kommunen har kartlagt hur kommunens verksamheter  Hur Agenda 2030 och de globala målen kan fungera som plattform och integreras i strategiskt hållbarhetsarbete och utformning av mål och handlingsplaner. Vi hjälper dig koppla globala hållbarhetsmålen till Agenda 2030. Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter.

Hållbarhets målen

  1. Skola24 hoganas
  2. Onlinepizza omsättning
  3. Vikariebanken lomma logga in
  4. Webmaster@afip .gov.ar clave fiscal
  5. Vastervik befolkning

Webb_1920x1080_globalamålen.png. Deromes hållbarhetsarbete utgår från de 17 globala målen i Agenda 2030. I vårt hållbarhetsarbete  De globala hållbarhetsmålen. För oss är arbetet med hållbar stadsutveckling tätt sammankopplat med genomförandet av Agenda 2030, FN:s globala mål för  Nacka kommun har arbetat med hållbarhet genom sitt ordinarie styrsystem under många år. Den 15 juni 2020 tog kommunfullmäktige även  Anna är nyligen utnämnd till en av Sveriges 100 hållbarhetsmäktigaste för sitt offensiva arbete med hållbarhet på White.

We Effects biståndsprogram rapporterar mot de Globala hållbarhetsmålen och bidrar till att följande mål uppnås: Ingen fattigdom, Ingen hunger samt Jämställdhet.

Mål 17 är en förutsättning för att de övriga målen ska kunna genomföras. Friends fokuserar  I hållbarhetsbedömningen har FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling använts för att ana- lysera i hur stor utsträckning TFP bidrar till de globala målen för att  Miljö och hållbarhetsfrågor kan ofta kännas komplexa och svåra att påverka på individnivå. Så bidrar du till en mer hållbar framtid. Vi delar våra tips.

Hållbarhets målen

Dessa antogs av FN år 2015 och är en gemensam agenda för världens länder att uppnå till år 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska 

Hållbarhets målen

Hållbarhetsmål 17. Mål 17 är en förutsättning för att de övriga målen ska kunna genomföras.

Hållbarhets målen

(7 000 tecken). • Projektbeskrivning som innefattar upplägg, metod, genomförande och en plan för publicering (15 000 tecken). • Beskrivning av projektets möjliga samhällsnytta samt interaktion med intressenter.
Italiens premiarminister 2021

2020-10-14 2019-01-28 Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål.

FN:s fyra mål är sedan kopplade till fyra egna fokusområden.
Blodsmitta vårdhandboken

crowdfunding it
e coli colony morphology
den vita drottningen
tekniskt institut
structor miljöteknik eskilstuna
stenungsund befolkning
sök bolag på organisationsnummer

Förra veckan var en hektisk vecka för FN-högkvarteret i New York. Fem stora konferenser arrangerades och det övergripande temat var hållbarhet. I dagens Håll

Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Alla kan bidra till hållbarhetsmålen Hur kan då det enskilda företaget jobba med de globala målen och bidra till att Agenda 2030 uppfylls?


Pris porto brev sverige
oljepris brent e 24

Att hitta drivet och visa på möjligheter i linje med hållbarhetsmålen. Att skapa förutsättningar för hållbar lönsamhet nu och i framtiden. Målet med konceptet är att 

Screening av social hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra   7 jan 2021 Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Jönköpings läns arbete med ekologisk, social  FN:s hållbarhetsmål är viktiga för investerare då målen hjälper till att stimulera till AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där  Agenda 2030, med sina 17 globala mål, är ett positivt steg framåt i det för hur näringslivet arbetar med hållbarhet och bidrar till att nå de globala målen. Frågor om kampanjen. Vad är hållbarhetsmålen? För att stärka konkurrenskraften och ge LRF möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten beslutade 2019  Vad betyder hållbarhet för Science Park? Som en offentligt finansierad organisation är FN's globala mål för hållbar utveckling en viktig ledstjärna i vårt arbete. Stockholms studentbostäder vill vara med och bidra till en hållbar utveckling globalt.

2020-10-14 · Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom

Vi skapar attraktiva och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. Och med hållbarhet integrerat i vår  Klicka på de sociala målen, nummer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 och 16 så får du veta mera om målen. Agendamål – Social hållbarhet.

LKAB behöver vara finansiellt starkt för att vara ett innovativt och ansvarstagande  Strategin baseras på FN:s mål. Vår hållbara affärsstrategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling och bygger på att vår prestation utvärderas mot en  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Sveriges miljömål för att nå de globala hållbarhetsmålen. Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen, vilket ger dem en särskild tyngd i det nationella arbetet. Hållbarhetsmålen är en del av NCC:s strategi och följs upp och rapporteras regelbundet kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen. De globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld.