MRSA står för Meticillinresistent Staphylococcus aureus. Det betyder gula stafylokocker som är resistenta mot meticillin. Meticillin är en typ av antibiotika som brukar användas vid infektioner orsakade av stafylokocker.

2001

Se Vårdhandboken-”Skabb och löss”. Se lokal anvisning-”Skabb och löss”. Kontakta Direkt/indirekt kontaktsmitta (sår) Blodsmitta, 2 dgr efter 

För att underlätta handläggning finns checklista Checklista stick- och skärskada - åtgärder. Läs mer om blodsmitta i Vårdhandboken Blodburen smitta - Vårdhandboken. Förebyggande rutiner - Vårdhandboken åtgärder som läkemedel för profylaktisk behandling av blodsmitta. Vid misstanke om exponering för HIV-smitta ska infektionsläkare omedelbart kontaktas. PEP med antivirala medel ska påbörjas så fort som möjligt, oberoende av tid på dygnet. Om mer än 36 timmar förflutit efter tillbudet är PEP inte indicerat. PEP- Vårdhandboken - Kvalitetssäkrade metodansvisningar och arbetsmetoder.

Blodsmitta vårdhandboken

  1. Vår egen lilla hemlighet
  2. Kakeldax täby
  3. Lagradet sweden
  4. Bageri utbildning
  5. International company list

• HIV. Blåsor och prickar. • Höstblåsor. • Mässling. • Vattkoppor, bältros. • Röda hund. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela  Tillbud, det vill säga situationer som kunde orsakat skada med risk för blodburen smitta, rapporteras och följs upp enligt lokala rutiner.

Läs alltid avsnittet om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal i Vårdhandboken först. Lokala anvisningar Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (pdf) Innehåll-Generell plan för handläggning inom region Sörmland-Bakgrund-Inledning-Den exponerade

Vårdhygien, infektioner och smittspridning · Vårdhygien i kommunal vård och omsorg  24 aug 2020 och skärskador inom vårdsektorn, med risk för potentiell blodsmitta, Vårdhandboken har aktuella rutiner att efterfölja och lokala riktlinjer. Nyckelord: Blodsmitta, hepatit B, hepatit C, HIV, omvårdnad, patienter, blodtransfusioner (Vårdhandboken, 2011). annan person (Vårdhandboken, 2010). 25 jun 2019 **Lokal anvisning ska vara ett komplement till Vårdhandboken och hållas kortfattad stick-eller skärskador där risk för blodsmitta kan föreligga.

Blodsmitta vårdhandboken

Blodsmitta allmän information, vårdhygienisk riktlinje Smittämnen och smittvägar Hepatit B Kan i princip överföras på tre sätt: a) via sexuellt umgänge b) blod till blodkontakt c) moder till foster, framför allt vid förlossningen. Alla barn till smittsamma mödrar vaccineras på BB. Hepatit C Överförs huvudsakligen via blod.

Blodsmitta vårdhandboken

Blodsmitta allmän information, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 138kB) download. Blodsmitta vårdrutin, vårdhygienisk riktlinje (Pdf, 131kB) download. Stickskada. Stick- och skärskador, blodsmitta Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburensmitta i hälso- och sjukvården. Patienter och personal kan vara bärare av blodburen smitta utan att känna till det. För att smitta ska kunna överföras måste smittförande blod, andra blodblandade kroppsvätskor eller blodprodukter nå mottagarens blodbanor eller slemhinnor.

Blodsmitta vårdhandboken

70 terms. Profile Picture · Uchiha_Manga  Några hanterar det som vanligt medan andra har valt strängare rutiner för gods med känd smitta. I vårdhandboken ger dom rådet att instrument som är avsedda för  Antibiotika och resistenta bakterier · Blodsmitta · Coronavirus Aktuellt · Corona · Vårdhandboken · Hygienrutiner · Multiresistenta bakterier · Smittämnen  Antibiotika och resistenta bakterier · Blodsmitta · Coronavirus Aktuellt · Corona · Vårdhandboken · Hygienrutiner · Multiresistenta bakterier · Smittämnen  se beskrivning i Vårdhandboken. • Edberg, A. Obs! För puls och blodtryck, se beskrivning i Vårdhandboken blodsmitta och magsjuka.
Csm italy

För att smitta ska kunna överföras måste smittförande blod, andra blodblandade kroppsvätskor eller blodprodukter nå mottagarens blodbanor eller slemhinnor. Följ anvisningar i Vårdhandboken. Blodburen smitta (Vårdhandboken) Blodburen smitta bland barn och ungdomar; Hepatitserologi - lathund för tolkning; Rekommendationer Region Jämtland Härjedalen vid risk för blodburen smitta - Handläggning av stick- och skärskador samt exponering av blod hos personal och studerande Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal (Vårdhandboken) som i detalj beskriver detta finns bl a i Vårdhandboken. Se nedan angående postexpositionsprofylax vid Hepatit B och HIV. Omedelbara åtgärder vid befarad blodsmitta 1. Den skadade tvättar genast det skadade området med tvål och vatten och desinfekterar därefter med handsprit.

Blodsmitta - vårdhygieniska rutiner. Utfärdad av: Eva Edberg REFERENSER. Vårdhandboken kapitel Blodburen smitta 2015-01-26. Transplantationspärm, Vårdhandboken.
Citrix lund se

försäkringskassan deklaration
tele2 bredband hastighet
tuffa tuff tuff tåget
linkoping mataffar
hur mycket skall en 20-åring betala hemma
hrf sjuklon
dugga allmän rättslära

blodsmitta, eller om det finns risk att indexpatienten nyligen smittats, och sker i så fall genom Previas försorg. 4. Blodprov (blodsmittescreening hepatit B, C och HIV) på patienten genomförs i de fall det är möjligt. Observera att patientens medgivande krävs. 5. Använd ett serumrör som märks med namn och personnummer (Obs

känd eller påvisad blodsmitta ska uppföljande provtagning ske på den exponerade, vanligen vid tre respektive sex månader. Begär ”Blodsmitteincident (exponerad - uppföljning)” Vid uppföljning ingår analyser för detektion av hepatit B, hiv och hepatit C (Hepatit B s-antigen, HIV-Ag-AK Kombo, Hepatit C-anti-kroppar). Se hela listan på vardforbundet.se Ren och steril rutin utanför operationsenheter (Vårdhandboken) Vårdhandboken.


Moderna språk kunskapskrav
jobba som supporttekniker

Vårdhandboken - blodburen smitta · Städning och hantering av tvätt/avfall vid särskilda smittämnen (pdf) · Blodsmitta hos asylsökande (pdf) 

Kapillärprovtagning undviks i möjligaste mån då det kan innebära risk för stänk. Följ anvisningar i Vårdhandboken Stick- och skärskador - exponering med risk för blodburen smitta hos personal. För att underlätta handläggning finns checklista Checklista stick- och skärskada - åtgärder.

Läs alltid avsnittet om Blodburen smitta i Vårdhandboken först. Lokala anvisningar. Var god se avsnittet för lokal anvisning gällande: Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Personal som Om patienten sedan tidigare har en konstaterad blodsmitta kontaktas den vård-. /jourcentral  Etikett Blodsmitta Triangel 2cm Gul. Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska - ppt ladda ner. BLODSMITTA -vad sjukvårdspersonal bör veta .

För fastande (det vill säga ej ha intagit fast eller flytande föda) gäller 10 timmar från kl. 22 till provtagning. Endast lite vatten får drickas.