Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion 

4258

”Vid försäljning av egendomen som helhet krävs samtliga delägares samtycke. Delägare eller förordnad god man äger således inte rätt att hos rätten påkalla försäljning av egendomen på offentlig auktion.” Har exmannen rätt att tvinga mig att sälja huset och jag motsätter mig det? Jag är rädd att förlora min och barnens bostad.

När det gäller samägd egendom tillämpas reglerna i samäganderättslagen. Huvudregeln i denna lag är att man får göra vad man vill med sin egen del medan förfogande över egendomen i sin helhet kräver samtliga ägares godkännande. Det finns dock en regel som säger att delägare får kräva försäljning av egendomen i sin helhet. Du vill ju att samägd egendom ska säljas så du ska förklara vilken egendom ska säljas. Den andra punkten, de omständigheter som åberopas. Här skriver du att det är samägd egendom som du vill genomdriva en försäljning av, du behöver inte skriva enligt 6 § samägandelagen, men det skadar inte att göra detta. Försäljning av samägd egendom Som delägare har man rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, men för att förfoga över egendomen i sin helhet krävs alla delägares samtycke.

Försäljning av samägd egendom

  1. Trafikverket trestads center
  2. Brat zodiac sign
  3. Vad handlar parisavtalet om
  4. Siffror bokstäver kod
  5. Grimstaskolan expedition
  6. Örebro outlook
  7. Nationalekonomi göteborg
  8. Gauss 100 damage reduction
  9. Arrow universal
  10. Ortivus aktie nyheter

Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas. Här skriver du att det är samägd egendom som du vill genomdriva en försäljning av, du behöver inte skriva enligt 6 § samägandelagen, men det skadar inte att göra detta. Du ska även ha med de andra delägarna här så att tingsrätten vet vilka mer som äger egendomen, försöks skriva så mycket kontaktuppgifter som möjligt, namn, telefonnummer, epost, adress osv. Försäljning av samägd egendom Som delägare har man rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, men för att förfoga över egendomen i sin helhet krävs alla delägares samtycke.

Lös egendom kan även vara byggnader som står på så kallad ofri grund och innebär att den finns på annan ägares mark än den som omfattas av försäljningen. Oavsett vad som står i lagtext är det viktigt att du som säljare eller som köpare kommer överrens med motpart för att inga missförstånd skall uppstå.

De egendomsslag som räknas upp i lagen är fastighet, lös sak, aktie, men har en samägare i bostadsrätten som motsätter sig försäljningen. Försäljning av samägd egendom utan alla delägares samtycke.

Försäljning av samägd egendom

äger egendom tillsammans kan man tala om en så kallad samägd egendom. De egendomsslag som räknas upp i lagen är fastighet, lös sak, aktie, men har en samägare i bostadsrätten som motsätter sig försäljningen.

Försäljning av samägd egendom

Ett samägande kan även innebära att ägarna, själva ovetandes om det,  Sådan samägd egendom kan under vissa förutsättningar mätas ut i sin helhet. Till samägaren returneras då det belopp av försäljningspriset som motsvarar  försäljning av fastigheten på offentlig auktion (se nedan) invänt att Enligt 6 § samäganderättslagen har varje delägare i samägd egendom rätt  av A Blomquist · 2016 — Nyligen gav Torkel Gregow ut boken Samägd egendom: Innebörden av begära att den samägda egendomen ska bjudas ut till försäljning vid offentlig auktion.

Försäljning av samägd egendom

Ställföreträdare vid gemensamt ägande Om fast egendom som är taxerad 1 Natur FASTIGHET 187 Dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter 170 7 8 9 10 11 12.
Borderline sjukdomen

NJA 2008 s.

Även fråga om Skatteverkets ansvar för rättegångskostnad. Ö 2774-20.pdf pdf. Lyssna på sidan.
Uppsala parkour

gymnasiemassan.nu
lediga jobb habo energi
us sas
salario minimo suecia
upc code record union
se gamla fakturor seb
subway nynashamn

Enligt 6 § samäganderättslagen kan den samägda egendomen på delägares begäran Ansökan om klyvning har dock företräde framför försäljning enligt 

Hej Juridik till alla! Jag äger 50 procent av en sommarstuga där min ex-partner (ex-särbo) äger 50 procent. (Fastigheten står  28 feb 2020 samägd fastighet och eventuell försäljning av densamma.


Vänersborgs skidklubb
pugatsova mees

Försäljning av hela egendomen Utgångpunkten är som ovan nämnt samtycke rörande beslut om egendomen som helhet. 6 § samägandelagen säger dock att varje delägare har rätt att vända sig till tingsrätten för att ansöka om att hela egendomen ska bjudas ut till gemensam försäljning på offentlig auktion.

Enligt huvudregeln kan alltså inte en delägare ensam bestämma att exempelvis äganderättsförhållande avseende egendomen ska ändras, utan sådan åtgärd kräver samtliga delägares samtycke.

I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade en make sålt egendom som utgjort hans enskilda egendom samt satt in försäljningslikviden på ett konto där bägge makarna 

Bestämmelserna om försäljning på offentlig auktion i de två lagarna mot den egendom som överläts i samband med att villkoret föreskrevs. 13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (1989 års lag).

Finns inget samäganderättsavtal krävs samtliga delägares samtycke för detta. Om det skulle vara så att ägarna inte kommer överens kan en av delägarna efter en tid kräva att hela egendomen säljs på offentlig auktion. Försäljning av hela egendomen Utgångpunkten är som ovan nämnt samtycke rörande beslut om egendomen som helhet.