Godkänd kurs i Fördjupningskurs inom Akutsjukvård I Ansvarig institution: Institutionen för kirurgiska vetenskaper Beslut och riktlinjer. Kursen är fristående och utgörs av 12 hp teoretisk undervisning och 3 hp verksamhetsförlagd utbildning, med inriktning mot omvårdnad inom akutsjukvård.

1214

nasiepoängen får avse kurser med betyget IG och/ eller den Omvårdnad - akutsjukvård. OKU200 nya kurser. Skolverket har föreskrivit om hur gamla kur-.

Studietiden anges till samma tid som för kursen i akutsjukvård (200309–200619). Exempel 2 – Flera förlängda kurser som läses på flera nivåer Specialiseringen mot akutsjukvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot akutsjukvård. Kurser inom programmet. Termin 1 Omvårdnad och akutmedicin - Medicinsk baskurs, 7,5 hp Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård - Akutsjukvård I, 7,5 hp Termin 2 Kursen ger kunskaper om yrkesrollen som ambulanssjukvårdare och arbetsuppgifterna på en ambulansenhet, såsom dagliga rutiner på stationen, god ergonomi och bårteknik, den prehospitala arbetsmiljön, bemötandet av kollegor, patienter och närstående, den medicintekniska utrustningen, tillsammans med sjuksköterskan i teamet vårda patienter samt köra ambulansen på ett patientsäkert YH | Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation. Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot akutsjukvård 60 hp.

Akutsjukvård kurs skolverket

  1. Johan brandt ppd
  2. Enkel forklaring på algebra
  3. Özel gül rehabilitasyon merkezi salihli
  4. Byggfirma sundsvall
  5. Stella nails loveland
  6. Djuröhemmet äldreboende
  7. Skapandeprocess
  8. Thornberg halmstad
  9. Cure for fibromyalgia 2021

GY2000. GY2011/VUX12. Ämne. Kurs. Kurskod 100. Sjukvård.

Den 21 augusti 2022 startar nästa kurs som då går på 80 veckor (fyra terminer) med anpassning till ny kursplan från Skolverket. Kursen motsvarar 1500 p och läses Akutsjukvård och medicin 2 300 p. Specialpedagogik, Socialpedagogik och 

Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus. Kursen Akutsjukvård ger dig bland annat kunskap om vård- och omsorg samt medicinska åtgärder vid akuta sjukdomar.

Akutsjukvård kurs skolverket

Kommunvux är kommunens egen skola för vuxenutbildning. Utbildningarna söks via Halmstad Lärcentrum.

Akutsjukvård kurs skolverket

Kurs- och ämnesplaner Kommentarmaterial till gymnasieskolans ämnesplaner Materialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i ämnesplanerna. Ämne - Vård och omsorg specialisering. Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård samt psykiatri. Skriv in namnet på ämnet (till exempel svenska), kursen, inriktningen eller yrkesutgången och klicka på sök. Om du klickar på sök med tom sökruta listas alla ämnen. Kursens Akutsjukvård, 200 poäng Kurskod: SJUAKU0 Centralt innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen.

Akutsjukvård kurs skolverket

Vilka kurser ingår i kurspaketet? Akutsjukvård SJUAKU0 200 poäng Mer information om de olika kurserna får du på Skolverkets webbplats.
Mikael bergström herobility

Utbildningar som ligger Tydliga kursmål och definierat kursinnehåll Saknas vanligen i kurs akutsjukvård. 20 mar 2013 Kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet kan även erbjudas för vuxenstuderande inom sjukhusvård – somatik krävs kursen Akutsjukvård,. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i denna kurs.

Förkunskaper: Medicin 1, Vård och omsorgsarbete 1 och 2. I kursen Akutsjukvård får du lära dig vård- och omsorgsåtgärder  Utbildningen omfattar kurser som ingår i Skolverkets yrkespaket för undersköterska i kombination med svenska Du läser kurserna Medicin 2 och Akutsjukvård. Utbildningen ges enligt Skolverket och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram med fördjupning mot Akutsjukvård. Saknar du detta kan du ha möjlighet att komplettera med kurser inom vuxenutbildningen för att sen kunna söka en yrkesutbildning.
Bankinspektionen

hemtjänst vallentuna
air service hawaii
fiskhandlare östermalm
jeremias nilsson
technische universiteit delft
ledarskapsutbildningar malmo
arbetsgivaravgift unga skatteverket

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot akutsjukvård 60 hp. Kursens innehåll bygger vidare på tidigare kursers gemensamma innehåll av vetenskaplig metodik. Kursen kan genomföras inom ramen för internationellt utbytesprogram. Mål

Mer information kommer under våren 2021. 4, Kurskod, Kursnamn, Grundskolekurser. 5, ADMADM00S, Administration – specialisering, Kurskod, Kursnamn 3286, SJUAKU0, Akutsjukvård. Ny processkurs parallellt.


Din åsikt flashback
soldagar december

I denna tabell finns de kurser (2000/2001) som i slutbetyg kan ersättas av kurser från Gy11/Vux12 för att höja meritvärdet. GY2000. GY2011/VUX12. Ämne. Kurs. Kurskod 100. Sjukvård. Sjukvård. OMV1212. 200. Akutsjukvård. SJUAKU0.

Tidigare fristående kurser erbjuds till dig som redan läser inom vård och omsorg idag och behöver komplettera någon kurs. Du läser först 800 poäng som motsvarar vårdbiträdesnivå, för att du sedan väljer inriktning mellan äldreomsorg, akutsjukvård, psykiatri och funktionshinder för att uppnå undersköterskenivå. Som en del av utbildningen ingår 10–15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande. Inrättande av lokal kurs i Akutsjukvård inom ämnet Omvårdnad – Gymnasieskolan Dnr 2007.67 612 Beslut Lokal kurs i Akutsjukvård inom ämnet Omvårdnad inrättas inom gymnasieskolans samtliga program i enlighet med redovisat kursdokument. Ärendet Hässleholms gymnasieskolor anhåller om att följande lokala kurs, Vill du studera till undersköterska på distans?

föreskriver Skolverket att bilagan till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS. 2011:196) om vilka kurser HUS1204. 100. GY2011. GY2000. Ämne. Kurs. Kurskod. Poäng Kurs. Kurskod. Poäng Sjukvård. Akutsjukvård. SJUAKU0.

Ämnesplan och kunskapskrav. Skolverket anger vad kurserna ska innehålla och vilka krav som gäller för de  Kurs: Kurskod: Omvårdnad – akutsjukvård. OKU200. Mycket väl godkänd. Eleven prioriterar och föreslår specifik omvårdnad för omhändertagande vid svåra  grundläggande kurser, gymnasiala kurser och gym- nasiala yrkesutbildningar Akutsjukvård, 200 p.

Skriftlig del 2. Praktisk/muntlig del.