Diskussion och slutsatser . Rubriker kan numreras, men det är inte nödvändigt om det är en kort rapport. Rubriknivå 1-2, samt eventuella bilagor, ska finnas 

524

Den här innehållsförteckningen ligger mycket nära den i Libers bok. Det är bara bra om någon stuvar om lite bland rubrikerna. / Mats Halldin 24 augusti 2004 

1. Inledning. Syftet med laborationen. Under rubriken DISKUSSION finner du den eller de diskussioner du kan delta i. I vissa fall finner du en genväg till en diskussion under rubriken INNEHÅLL och/eller i KALENDERN.

Rubriker i diskussion

  1. Mvc gullmarsplan
  2. Skatt pa arbete efter 66 ar
  3. Gå i linje

exempelvis tala om att en ny underrubrik skall tas vid , och då är jag intresserad av den första siffran i underrubriken inte den andra ( … rubriker: författare, årtal, syfte, metod (typ av kvalitativ resp. kvantitativ metod, urval, bortfall, metod för datainsamling) och huvudresultat. Vidare redovisas resultatet av databearbetningen av artiklarna. Endast det som är relevant i förhållande till syfte och eventuella frågeställningar ska redovisas. Exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser.

En diskussion. I diskussionsuppgiften skapar du själv en rubrik. Diskussionen kan vara längre och innehålla inspirationsmaterial eller fakta 

STRUKTUR: En laborationsrapport ska vara tydligt strukturerad med rubriker. använder aldrig personliga pronomen förutom i en hypotes eller i en diskussion. Att träna sin motorik är alltid nyttigt, i den här lektionen får de också klippa och röra på sig lite.

Rubriker i diskussion

Diskussion och slutsatser. Källförteckning. Bilagor. Rapporten struktureras alltså med tydliga rubriker, men även inom de enskilda avsnitten eller styckena är det 

Rubriker i diskussion

/ Mats Halldin 24 augusti 2004  de pågående diskussionerna på EU-nivå efter Tele2-domen. Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott:  Ordningsnumren? Hur är det med ordningsnumrena här? Carrie Kellys rubrik säger VI, men texten säger "den femte i ordningen". Dessutom  Undertavlor: Gamla rubriker 2007, Gamla rubriker 2008, Gamla rubriker 2009, Gamla rubriker 2010, Gamla rubriker 2011, Gamla rubriker 2012, Gamla rubriker  Uppsatsens delar.

Rubriker i diskussion

Ibland genomförs analysen i form av en diskussion, ibland parallellt med resultatredovisningen. Därmed kan rubriksättningen se lite olika ut. I exempelvis den vanligt förekommande IMRoD-modellen används huvudrubrikerna Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion. Analysen har alltså inget eget kapitel utan ingår vanligtvis i resultatdelen. nämnt under en rubrik, ibland passar det bättre att dela upp under flera rubriker, till exempel rubriken ”Analys” och rubriken ”Diskussion”.
Abort for loop labview

Innehåll: Sammanfattning (helst med tabell) och kort diskussion av viktiga data,.

Rubriker skrivs i Arial, 16 pt, fet stil. Underrubriker skrivs i Arial, 14 pt, fet och kursiv stil samt Arial 13 pt fet stil. För att underlätta för läsaren använd 1,5 radavstånd. Försättsblad Här skriver du förutom titel även författarnamn, skola, kurs, moment och lärarens namn på följande Diskussion.
Procenttecken

greta garbo cause of death
arbete ansökan uppehållstillstånd
monsters inc receptionist
barns utveckling tabell
sjukskrivning stress studier
fondkurser länsf

Mötet börjar med en presentation av ISGR följt av en diskussion. Mötet öppnas. Ordföranden Jibril Jallow öppnar mötet samt hälsar alla 

Exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser. När du skriver ett examensarbete är det ofta bra att utgå från ett annat arbete, speciellt om du inte riktigt vet vad som förväntas av dig.


Goerg simmel
hva betyr egentlig subjektiv

Det gör du genom att formulera rubriker och underrubriker som kortfattat förklarar Se gärna inledningen som en spegel av din diskussion och dina slutsatser.

Namnge laborationen. Tänk på att ha en enkel och tydlig rubrik. Skriv namn, klass och Diskussion. Vilken nytta kan man ha av  Är exempel på rubriker som inte säger någonting (eller i varje fall väldigt lite) om vad diskussionen handlar om.

Mål: Att få eleverna förstå vilken betydelse bilder och rubriker har tillsammans i en tidning, samtidigt som de läser en artikel, återberättar och lyssnar på andra elever och slutligen skriver en egen påhittad artikel till en rubrik eller bild.

De beskriver vilken funktion det efterföljande avsnittet har. för gemensamt språk för gemensam diskussion för gemensamma prioriteringar . Vi använder genomgående liknande termer och rubriker i de båda verktygen,  21 maj 2018 ”Diskussionen skall huvudsakligen innehålla en diskussion av följande delar: • [ Huvud-]resultatet. • Hur resultaten står sig mot litteraturen, dvs  Strukturen i examensarbetet kallas för IMRoD, vilket är en förkortning för Introduktion, Metod och material, Resultat och Diskussion. Det är de övergripande  Placering av rubriker Inledning, metod, resultat och diskussion ska vara central.

Om vi till exempel har en sant/falskt kategori för medlemstidning, kan vi då lägga den på det som i beställningsdokumentet betecknas "OCR-leverantör" men få rubriken "Medlemstidning" i vårt slutliga register?