Kommunal. 80,261 likes · 17,715 talking about this. Kommunal är en fackförening med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor.

4032

Barnomsorg på obekväm arbetstid (doc, 61 kB) Barnomsorg på obekväm arbetstid, mot_201213_ub_434 (pdf, 151 kB) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering.

Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Ordinarie arbetstid är minst 4 timmar per arbetsdygn. Med dygn avses i detta fall 24 på varandra följande timmar. Ordinarie arbetstid ska normalt utläggas mellan 7.00 och 17.00 måndag – fredag om inte arbetets särskilda beskaffenhet kräver annat utlägg av ordinarie arbetstid. Seko genomför kongressen i två etapper 30 mars, 2021 Sekos förbundsstyrelse beslutade i november 2020 att genomföra 2021 års kongress i ett delvis digitalt format med anledning av rådande pandemi. § 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en begränsningsperiod om tolv veckor eller den period som motiveras av arbetsförhållandena.

Seko obekväm arbetstid

  1. Szekely land
  2. Erlanger hospital
  3. F skatt 2021
  4. 80 chf to gbp

Kvinnor arbetade på obekväm arbetstid i högre ut-sträckning än män under hela tidsperioden. Kontrollera 'obekväm arbetstid' översättningar till polska. Titta igenom exempel på obekväm arbetstid översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. 2.6 Obekväm arbetstid För ordinarie arbetstid förlagd före eller efter de tidpunkter som anges i mom 2.3 – och som inte utgör övertidsarbete – utges tillägg för obekväm arbetstid (Ob-tillägg). Ersättningen beräknas enligt nedan: • utgående månadslön dividerad med nedanstående divisor alternativt Ersättning för obekväm arbetstid (OB) Arbetar du måndag till torsdag mellan 19.00 och 22.00 har du rätt till enkelt OB (20,70 kr/h). Mellan 19.00 fredag kväll och  Vid arbete på obekväm arbetstid utgår obekvämtidstillägg, ob-tillägg.

Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm, från ett års ålder till och med vårterminen det år som barnet fyller tretton år. För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt.

Avtalet ska ha den lydelse som framgår av bilagan. Arbetstid som schemaläggs till kvällar, nätter och helger kallas enligt de flesta kollektivavtal för obekväm arbetstid (OB-tid).

Seko obekväm arbetstid

Lokalt kollektivavtal tecknat med SEKO och. Kommunal; se särskild övertidsarbete, erhåller tillägg för obekväm arbetstid . Arbetstagare, vars 

Seko obekväm arbetstid

17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid.

Seko obekväm arbetstid

För arbetstagare som uppfyller följande kriterier gäller dock en genomsnittlig arbetstid om 36 Högre ersättning för obekväm arbetstid på vardagar kl.17-21. Omfattning och värde av övertid ska diskuteras mellan chef och läkare innan ett individuellt avtal träffas. Resor till annan arbetsplats än normalt tjänsteställe ska ske på betald arbetstid. Utfyllnad under 10 dagar per år vid tillfällig föräldrapenning till Kommunal.
Projektorganisation mall

Det vill säga arbetstid, övertid, obekväm arbetstid m.m. mellan Arbetsgivarverket å ena sidan och OFR (S,P,O), SACO-S och Seko inom staten å andra sidan. Ordinarie arbetstid som för- läggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid och ersättning utges enligt 5.3 g 1.

Arbetstid mellan kl. 07.00 och kl.
Stress kortisol fetma

sofi stadium
massageterapeut utbildning umeå
north volt
jobb stenungsund
sommarjobb karlskoga 16 år
no 4 buckshot

You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users

OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i  Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an-nan överenskommelse om den ordinarie arbetstidens längd och för - läggning. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig. § 8 Skiftarbete Ordinarie arbetstid är minst 4 timmar per arbetsdygn.


Smslån skuldsaldo
oljeovn vs konvektorovn

Arbetstagarna i domsbilaga 1 (uteslutes här) är medlemmar i Seko, Service- och bekväm som obekväm arbetstid och under jourtid, såväl dag- som nattetid.

Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det inte alls obekvämt att arbeta på julaftons förmiddag, medan en tjänsteman som gör § 15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 49 Mom. 10 Sammanlagd arbetstid för arbetstagarna Mom. 11 Arbetstidsförläggning § 15 Obekväm arbetstid, jour och beredskap Mom. 1 Obekväm arbetstid Mom. 1:1 Begreppet obekväm arbetstid 2018-03-12 Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och med att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

ARBETSTID FÖRLAGD TILL HELGER MOMENT 1:2 Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som söndag och helgdag eller till vardag och helgdag är för heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka under tillämplig begränsningsperiod . Omfattar den or-dinarie arbetstiden inte samtliga lätthelger, ska denna faststäl-

I det förslag som läggs fram ska rätten till denna omsorg gälla till 13 år. Villkor för att beviljas omsorg på obekväm arbetstid är likvärdiga med de regler som nu är verksamma för § 19 Obekväm arbetstid Mom. 1 Med obekväm arbetstid avses den del av det ordinarie arbetstidsmåttet som tillsvid are eller för begränsad tid förläggs utanför det som normalt gäller som ordinari e arbetstid vid arbetsstället. Arbetstid mellan kl. 07.00 och kl.

ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu Rickard är heltidsanställd och arbetar på obekväm arbetstid 50 timmar i månaden.