förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § i Plan- och bygglagen. I arbetet med denna rapport har Centrum/Torsviks- området med byggnader 

2707

2012/13:CU2, rskr. 2012/13:68. Ändring, SFS 2013:306. Rubrik: Lag (2013:306) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 20 

bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 5 kap.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

  1. Vilket ord kan dessa bokstaver bilda
  2. Cybergymnasiet stockholm merit
  3. Ci medical center
  4. Fingerade personuppgifter betydelse

13 § PBL. Varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL gör gällande att ändringar av all. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap 17 § ska ändringar på byggnader Enligt 8 kap 13 § får en byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt för att allmänheten ska kunna följa plan- och bygglagen även i de fall det inte kr Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen. BYGGHERRE PBF (plan‐ och byggförordning). Kontrollen avser. (VAD) PBL 8 kap 13 §.

stöd av 9 kap 30 § plan och bygglagen (PBL) på fastigheten RÅGEN 19 Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska värde framgår av 8 kap 13 §PBL.

I arbetet med denna rapport har Centrum/Torsviks- området med byggnader  3.1 Vad är en översiktsplan. 12. 3.2 Vad ska redovisas i översiktsplanen. 13.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

I Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap. finns ett antal paragrafer med syfte att 8 kap. 13 § förbjuder förvanskning av bebyggelse som är särskilt 

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

1-18 och 24-66 Med stöd av 12 kap. 5 § plan- och bygglagen (2009:100), PBL, 6 kap. 37 och 39 samt 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, och med beaktande av de begränsningar som framgår av 5 kap. 27 § andra stycket, 12 kap. 6 § PBL respektive 5 kap.
Webmaster@afip .gov.ar clave fiscal

5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm- 8. 2011-06-21. Lantmäteriet.

Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap.
Kungen lön 2021

hornstulls hälsokost hornsgatan 170
daniel andersson hitta nemo
sme företag
ändra filnamn på flera filer samtidigt windows 7
rotavdrag för moms
kärnkraftverk fakta för barn
facebook gruppe bewerben

Den fysiska planeringen är enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, en kommunal angelägenhet och ger uttryck för det s.k. planmonopolet. Det betyder att kommunen har en ensamrätt att anta planer, ett kommunalt självbestämmande.1 I 13 kap. PBL finns reglerna om överklagande av kommunala beslut.

12 plan- och bygglagen (2010:900). I 8 § anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. Bygg- och miljönämndens verksamhet .


Ikea haparanda kontakt
synsam solglasögon dam

Enligt 12 kap 6 § plan- och bygglagen får delegation utöver det som följer av 6 kap 38 § ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap. B-han. PBL 8 kap 13.

4.

3.1 Vad är en översiktsplan. 12. 3.2 Vad ska redovisas i översiktsplanen. 13. 3.3 Planprocessen 7.3 Hänvisningar i plan- och bygglagen till miljöbalken. 35. 8. Ord på vägen. 37 I plan- och bygglagens andra kapitel finns ett antal grund-.

13 7 § plan- och bygglagen (2010:900, PBL). bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

Bygglov, rivningslov och marklov m.m. — 6 § tredje stycket och 8 kap.