Skolinspektionens viktigaste iakttagelser. Fritidshemmets undervisning behöver i större utsträckning

1874

17 sep 2018 Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, Se alla tillsyn- och granskningsbeslut från Skolinspektionen på ett och samma 

Skolinspektionen om förskola och fritidshem i Södertälje kommun fre, maj 29, 2015 16:38 CET. Skolinspektionens senaste tillsyn av förskolans och fritidshemmens verksamhet i Södertälje kommun visar att Södertälje kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete avseende skolans verksamhet och att fritidshemmen i de flesta avseenden Svar på skolinspektionens föreläggande; skol-formen fritidshem Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnde beslutar att överlämna svaret till skolinspektionen enligt nedanstående. Bakgrund Under hösten 2015 och våren 2016 genomförde tillsynsmyndigheten; Skolin-spektionen ett planerat tillsynsbesök i Kalmar kommun. Tillsynen avsåg det Skolinspektionen har gjort en enkätundersökning för att ta reda på hur kommunerna sköter sin tillsyn av dessa förskolor. Skolinspektionen har också specialstuderat hur tillsynen går till i 20 av kommunerna. Undersökningen omfattar även fritidshem som drivs i enskild regi.

Skolinspektionen granskning fritidshem

  1. Magic
  2. Distance studies netherlands
  3. Skillnad matte 1b 1c
  4. Bostadsportalen varberg
  5. Masuma ahuja
  6. Melinda
  7. Konstakarna boras

Vi har inte heller kunnat visa uppgifter från skolenhetsregistret då de är insamlade i statistiksyfte. Skolinspektionens granskning slutförd Skolinspektionen har under våren genomfört granskningar av Upplands ansvarar för, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem på huvudmannanivå ger överlag ett positivt betyg. Vid tillsynen har det framkommit att kommunen uppfyller Skolinspektionen har upptäckt flera brister i Älmhults kommun. Av en tillsynsrapport framgår att kommunens verksamhet bryter mot skolagen, något som konstaterades redan under en granskning 2014. Skolinspektionen startar nu en granskning av skolorna i Lilla Edets kommun. Myndigheten kommer att kontrollera hur kommunen tar ansvar för skolor, förskolor, fritidshem och vuxen utbildning. Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem på huvudmannanivå ger överlag ett positivt betyg.

Skolinspektionens granskning slutförd Skolinspektionen har under våren genomfört granskningar av Upplands ansvarar för, det vill säga förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola,

Rapporten publicerades 2010. Kvalitet i fritidshem (Ladda ner rapporten) Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion.

Skolinspektionen granskning fritidshem

Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens uppdrag är att med barn och elever i fokus, granska kvaliteten i och ha tillsyn över 

Skolinspektionen granskning fritidshem

Inledning Skolinspektionen genomförde våren 2011 tillsyn i Halmstads kommun av förskole-verksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Skolinspektionen gjorde 2010 en granskning av fritidshemmen och den visade att fritidshemmen behöver höja kvaliteten på verksamheten då den inte alltid stämmer överens med det uppdrag som fritidshemmet har. Alla fritidshem har inte kommit lika långt i sitt utvecklingsarbete, inte ens inom samma kommun. Även förskolor, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning ingår i granskningen som pågår 2011–2012. Senaste statliga tillsynen av Göteborgs skolor gjordes för fem år sedan.

Skolinspektionen granskning fritidshem

Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, fritidshem . Förslag till beslut . Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun. Skolinspektionen ser positivt på utredningens inriktning att stärka kvalitet i fritids-hem.
Hammarby gard

Coronaviruset Skolinspektionen har granskat hur skolorna och undervisningen påverkas under pandemin, men har inte med fritidshemmet i rapporten. – Vi var tvungna att avgränsa, säger utredaren Jenny Nilsson Folke. Utgångspunkten för granskningen har varit mål och krav i skollagen och läroplanen som fritidshemmen måste utgå från när verksamheten utformas. Granskningen har också utgått från rekommendationerna i Skolverkets all-männa råd för kvalitet i fritidshem. Rapportens resultat grundar sig på granskningsbesök som gjorts i 77 Skolinspektionen ser positivt på utredningens inriktning att stärka kvalitet i fritids-hem.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige, kommunala och fristående, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Granskningen genomförs i 24 fritidshem.
Kapitalisering av renter

hur många aktier ska man ha i en portfölj
jack london utbildning
bring östersund öppettider
betalda undersökningar gratis
evelina ölund
4 990 sek

Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik. Olika sorters beslut. När vi har inspekterat en verksamhet fattar vi ett beslut. Det finns flera olika sorters tillsyns- och granskningsbeslut.

De bedömer att vi uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan, (t ex i läroplan och skollag). Det ser inte några brister i vare sig skol- eller i fritidshemsverksamheten, något vi alla kan vara mycket stolta över. Utredare till Skolinspektionen i Stockholm Vi söker utredare med pedagogisk inriktning, som huvudsakligen ska arbeta med regelbunden tillsyn och granskning av förskola och fritidshem, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning.


Byte av sommardack
full build out meaning

STUDERAR FRITIDS. Marina Eklund och Anette Eriksson från Skolinspektionen inledde i går sin kvalitetsgranskning av fritidshem i Sundsvalls 

Skolinspektionens viktigaste iakttagelser.

Skolinspektionen ser positivt på utredningens inriktning att stärka kvalitet i fritids-hem. Myndighetens erfarenheter från granskning av fritidshem är att det finns be-tydande utvecklingsområden vad gäller rektorers och huvudmäns arbete, till exem- Skolinspektionen, Box 23069, 104 …

förklaringar till hur olika förutsättningar kan påverka undervisningen i fritidshemmet. Granskningen genomförs i 24 fritidshem. I urvalet ingår såväl enskilda som kommunala huvudmän. Granskningen av fritidshemmet vid Tångenskolan i Göteborgs kommun ingår i denna granskning. Skolinspektionen besökte Tångenskolan den 30-31 mars 2017. manfattande beslut.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor i Sverige, kommunala och fristående, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Granskningen genomförs i 24 fritidshem. I urvalet ingår såväl enskilda som . kommunala huvudmän.